Tieto ja sen jatkojalostaminen on tulevaisuutta. Kaukolämpö- ja vesihuoltoalan yhtiöiden tärkeimmän omaisuuden, eli verkostojen valvonta on äärettömän fiksu juttu, jota ei vielä hyödynnetä tarpeeksi.

Sami Kallio on aloittanut Sofictan uutena myyntipäällikkönä marraskuussa 2022 selkeällä näkemyksellä siitä, mitä energia- ja vesihuoltoala nyt tarvitsevat. 

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet ovat tällä alalla huikeat. Siksi potentiaalia energian ja kustannusten säästöihin ja fiksumpaan omaisuudenhallintaan riittää. 

Miten pelastetaan suomalainen kaukolämpö ja vesihuolto? Olosuhdemittaukset ja tiedon jatkojalostaminen on tulevaisuuden suunnitelma

Oikeastaan koko digitalisaation konkreettinen määrittely  energia-alalla on vasta alkamassa.

Kaikki mahdollisuudet edulliseen tiedonkeruuseen ja tiedolla johtamiseen ovat olleet olemassa, mutta mittaamista, todentamista ja ratkaisuja ei ole vielä toteutettu laajasti.

Nyt on mahdollisuus aloittaa sieltä helposta päästä. Mitataan, tutkitaan ja hyödynnetään faktat verkosto-omaisuuden hallinnassa ja operoinnissa. Sofictan missio on viedä konkreettisesti kaukolämpöalan ja vesihuollon digitalisaatiota eteenpäin: Aistio-palvelun avulla toteutetaan verkostojen mittaamista, fiksumpia investointeja, ennustamista ja poikkeustilanteiden hallintaa. 

Kipinä energia-alaan ja myyntiin toi Sami Kallion Sofictalle

Energia-ala on tullut Kalliolle tutuksi jo aikaisemmissa työtehtävissä mm. Fortumilla.

Myynti, digitalisaatio ja internetin välityksellä tehtävä liiketoiminta innostavat. Asioiden sähköistäminen ja moderni myynti ovat Kallion mielestä tätä päivää.

Tämä on ala, jossa on oikeasti mahdollisuus muuttaa maailmaa. Kipinä energia-alaan on säilynyt vahvana. 

Aistion palvelun ja IoT-tuotteiden parissa myyntityötä tekevänä Kallio kokee palaavansa intohimonsa pariin. Nyt uudessa roolissa missiona on se, että fyysiset tarkastuskäynnit kaukolämpökaivoissa vaihtuvat toivottavasti yhä useammassa yhtiössä sensoriin ja pilvipalveluun.

Haluan että meistä ja  palveluistamme tulee energia- ja vesilaitosten de facto digitalisaation kumppani. Meillä on parhain näkemys siitä, mitä on näiden alojen digitalisaatio. 

Kallio on päässyt tekemään myynti- ja asiakastyötä urallaan ja näin ollen nähnyt erilaisia yrityksiä ja liiketoimintamalleja. 

Energia-ala on äärimmäisen mielenkiintoinen, ja se, mikä vaikutus sillä on meihin kaikkiin, yhteiskunnan rakenteisiinkin. Yksilöinä ja yhteiskuntina tulemme tarvitsemaan enemmän energiaa, sen tulee olla puhdasta, helposti hyödynnettävissä ja edullista. 

Tällaisen työkaverin Sofictalaiset saavat Kalliosta

Sami Kallio arvostaa hyvin avointa työkulttuuria, jossa puhalletaan yhteen hiileen.

Jokainen tekijä yrityksessä on yhtä tärkeä. Rakennetaan yhdessä kaikki, yhdessä mennään voittoihin ja tappioihin. Haluan nähdä työelämää, jossa on mahdollisimman vähän ylimääräistä painovoimaa ohjaamassa aikuisten ihmisten tekemistä. Ja pitää tietysti olla hauskaa matkalla!

Sofictalaiset saavat Kalliosta avoimen ja rohkean työkaverin.

Sanoisin, että olen kaveri, joka tarttuu toimeen. Olen tehnyt monenlaista työtä, enkä pelkää uusia haasteita.

Kallioon voi tutustua jatkossa yhteisissä arjen asiakastapaamisissa, sekä energia- ja kaukolämpöalan tapahtumissa ja seminaareissa. 

Haluan kuunnella ja oppia asiakkaan haasteista. Keskustelujen pohjalta voimme tarjota oikeat ratkaisut ja jopa kehittää uusia vaihtoehtoja yhtiöiden tarpeisiin. 

Verkostoidu Samin kanssa

Sales Manager Sami Kallio

Myyntipäällikkö

+358 40 182 7500
sami.kallio@soficta.fi
LinkedIn

Sami Kallio

Kuopion Energia, Aistio ja FluidIT: Mitä yhteistyöllä saadaan aikaan? Kaukolämpöverkon energiatehokkuuden parannus 🧡 

Lue alta puolen vuoden mittaamisen ja tiedonsiirron tehostamisen projektista, jonka avulla parannettiin Kuopion Vehmersalmen lämpöverkon energiatehokkuutta.

Kun yhdistetään Aistion sensorit ja älykäs pilvipalvelu, sekä FluidIT:n laskentamalli, saadaan aikaan kaukolämpöverkon mallinnus, jossa lopputulema oli Kuopion Vehrmersalmen verkon energiatehokkuuden parantaminen.

Kyseinen verkko osoittautui erinomaiseksi demopaikaksi: Pienen verkon ongelmakohdat pystyttiin huomioimaan ja korjaamaan tehokkaasti. Mallinnuksessa sensorien ja laskentamallin tiedot sekä mittausdata yhdistettiin. Tämä oli koko yhteistyön idea: testata, saadaanko uudella toimintamallilla hyödyllistä tietoa verkon toiminnasta.  

Kuopion Energian Pekka Lång kertoo projektin tarkoituksesta:

 • Yksinkertaisuudessaan kaukolämpöverkon tutkimisesta oli kyse: Aistion painemittaus yhdistettynä FluidIT:n laskentamallin koekäyttöön ja testaukseen. Näiden tietojen ja mittausdatan yhdistäminen auttoi Vehmerin verkon puutteiden huomioimiseen sekä lopulta energiatehokkuuden parantamiseen.

Pienen lämpöverkon ongelmat oli helppo havaita ja ryhtyä korjaustoimenpiteisiin tulosten perusteella.

 • Uutta tietoa kaukolämpöverkon parantamiseen löytyi, yksi uusi tekijä nousi selkeämmin esille. Syksyn 2022 aikana tämä on tarkoitus korjata ja testata. Alkuperäinen testausaika ulottui loppusyksystä kevääseen. Tämä oli hyvä ajanjakso, sillä saimme kaukolämpöverkon eri vuodenaikojen vaatimat ominaisuudet testattua. Mittauksessa oli mukana siis myös talven lämmityskaasut, Pekka Lång kertoo.

Millainen on FluidIT:n kaukolämpöverkon ongelmakohtia mallintava ohjelmisto käytännössä? 


FluidIT:n ohjelmistot palvelevat kaukolämpölaitosten lisäksi mm. vesilaitoksia, viemärilaitoksia ja kaupunkeja. Ville Ylänne kertoo ohjelmistosta, jota Vehmersalmen projektissa käytettiin: 

 • Olemassa olevasta verkostosta otetaan karttatiedot, tiedot pumpuista ja pumppausasemista. Kaikki tämä info tuodaan mallinnussoftaan. Tämä ei siis ole karttapalvelu, vaan siellä oikeasti simuloidaan koko verkon toimintaa. 

Ohjelmaan tuodaan tiedot siitä, miten verkko toimii: Kuinka paljon pumpataan vettä ja paljonko lämpöä ajetaan voimalaitoksista. Simuloinnin kautta pystytään havainnoimaan esimerkiksi se, missä kohdassa on pullonkauloja, eli niin kutsuttuja riskikohteita. Sovellus kertoo sen, jos lämpöä ei riitä tarpeeksi tai mitkä putket olisivat riskissä hajota. FluidIT:n ohjelmiston avulla ymmärretään paremmin miten verkko toimii ja missä on mahdollisesti vielä optimoitavaa.

FluidIT:n mallinnuksen tuloksia:

Vehmersalmen verkosta saatavilla olevasta tiedosta ja sen hyödyntämisestä, sekä lämmönajotavoista löytyi huomioitavia asioita.  Päähuomioina todettiin seuraavat:

• Ohjaustavat paineenpidosta eivät ole täysin tiedossa.

• Kuluttajien teho- ja paluulämpötilakäyrät eivät ole tarkkoja. Ennen lähtölämpötilan optimoimista tai tarkkaa kapasiteettia nämä tiedot tulisi olla selvillä.

• Pelkkä menolämpötilan ohjekäyrään siirtyminen laskisi lämpötilaa usein yli 10 astetta.

• Mallinnuksen perusteella keskeisin syy korkeille lämpöhäviöille on väljä verkosto ja näin hitaat virtaukset, ei niinkään erityisen suuret putkien lämpöhäviökertoimet.

• Mallinnuksen ja mittausdatan 1-3/2022 perusteella talviajan lämpöhäviöt reilut 10 %

• Mallinnuksen (ja osin vajaan mittausdatan) perusteella kesällä jopa 20 – 40 %.

Aistion järjestelmästä tiedonsiirto on helppoa ja suoraviivaista 

Aistion Sami Metsänperä kertoo projektista sensorien toimittajan näkökulmasta: 

 • Lähdimme tutkimaan kaukolämpöverkkoa asiakkaan toiveesta ja tarpeesta.

Aistion järjestelmästä tiedonsiirto on helppoa ja suoraviivaista, koska mittapisteiden data voidaan ladata muutamalla klikkauksella. Asiakkaalla on käyttöoikeus palveluumme ja tulokset on luettavissa suoraan pilvipalvelusta. 

Kun data viedään osaksi mallinnusta, voidaan osoittaa korjattavia kohteita verkostosta. Yhteistyötä mallinnusta tarjoavan FluidIT:n kanssa on tiedossa jatkossakin.

 • Yhteistyönä tuotettua, asiakkaalle helppolukuista ongelmanratkaisua voidaan toteuttaa jatkossa esimerkiksi viemäriverkoston vuotovesien mallinnuksessa ja vuotokohteiden paikantamisessa. Energian ja veden säästöpotentiaali on suuri.

Aistio on mukana vesiosaamisen kasvun ja kansainvälistymisen hankkeessa. Lue lisää tästä ja seuraa hankkeen tiedottamista LinkedInistä.

Varaa aika Aistion asiantuntijoille!

CEO Sami Metsanperä

CEO

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@soficta.fi

Sami Metsanperä

Project Manager Ville Koskinen

Project Manager

+358 50 486 7260
ville.koskinen@soficta.fi

Ville Koskinen

Aistion kehittämä Aistio District Monitoring (ADM) ja käyttäjäystävällinen pilvipalvelu tarkoittavat kaukolämpöyhtiöille lisää liiketoimintamahdollisuuksia, älykkäämpää valvontaa ja turvattua lämmönjakelua. Lue alta Aistion innovaatiosta, joka on käyttäjilleen kustannustehokas, havaitsee vuodot ajoissa ja siten minimoi niistä aiheutuneita vaurioita.

Vuotuinen Kaukolämmön ykkösenä asiakastapahtuma keräsi yhteen kesäkuussa alan myyntihenkilöstön, teknisen asiakastuen, sekä asiakaspalvelu- ja toimistohenkilöstön.

Aistion Sami Metsänperä kertoo, että tapahtumassa kävi hyvin selkeästi ilmi energia-alan murros ja yhtiöiden tarve sitouttaa asiakkaita kaukolämpöön entistä tiiviimmin.

 • Tiivis tapahtuma toi esille sen, että kaukolämpöyhtiöt ovat hyvin kiinnostuneita Aistion tarjoamista ADM-ratkaisuista ja haluavat sen avulla kehittää uudenlaista liiketoimintaa.

Aistio District Monitoring: Älykkäämpi tapa valvoa lämmönjakohuoneita

Aistio-sensorit tekevät kustannustehokasta lämmönjakohuoneiden valvontaa käyttäjäystävällisillä sovelluksilla. Kaukolämpövuotojen estämiseksi kehitetyt sensorit on testattu olosuhdevalvontakokeessa, jolloin lämmönjakohuoneessa jäljiteltiin tyypillisiä kaukolämpövuotoja: sumu- ja tippavuotoa.

Sensorien asennus onnistuu kaukolämpökaivoihin ja lämmönjakohuoneisiin avaimet käteen-periaatteella. Asennettava laite on pieni, se ei tarvitse kiinteää sähköä ja on nopea asentaa paikoilleen.

Älykkyys on Aistion käyttäjäystävällisessä pilvipalvelussa

 • Aistio-sensoreiden keräämästä tiedosta jalostetaan tekoälypohjaisia havaintoja
 • Järjestelmä adaptoituu kohteen normaaliin toimintaympäristöön, muodostaen lähtökohdat älykkäille havainnoille
 • Automaattiset havainnoitsijat seuraavat kerättyä dataa ja luovat poikkeamista hälytyksen
 • Raja-arvoihin perustuvia havaintoja ei tarvita mutta ne ovat mahdollisia.
 • Ongelmat kuittaantuvat automaattisesti, kun tilanne palaa normaaliksi.

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden ja kunnon monitorointi muuttuu digitaaliseksi IoT-teknologian avulla. Kaivoa voi ajatella ns. riskikohteena (vrt. suora putki) ja siitä huolehtiminen on omaisuudesta huolehtimista. Kaivoon asennetut anturit valvovat olosuhteita ilman, että kaivon kantta tarvitsee avata tai kaivoon laskeutua: tämä lisää työturvallisuutta.
Lue lisää.

Aistion pilvipalvelu saa kiitosta käyttäjäystävällisyydestään

Aistion projektipäällikkö Ville Koskinen kertoo asiakkaiden olevan tyytyväisiä ADM-järjestelmän käyttäjäystävällisyyteen. Muutamia vuosia sitten monitorointiin kehitetty tuote on ollut mukana digitalisoimassa kaukolämpöalaa.

 • Aistion sovellus on millä tahansa selaimella käytettävissä oleva, reaaliaikaisen tilanteen eri kaukolämpöverkoston kohteista kuten lämmönjakohuoneesta kertova palvelu. Hälytystilanteet voidaan määrittää AI:n avulla tai asiakkaan ehdoilla. Esimerkiksi verkoston paineen ja lämpötilan optimoinnit tehdään sensoreilla kerätyn datan avulla.

Lämmönjakelun katkokset tai muut ongelmat havaitaan viipymättä. 

ADM tarkoittaa kustannustehokasta ja reaaliaikaisesti tarkasteltavaa lämmönjakohuoneen valvontaa

Koska nykyiset lämmönjakohuoneet esimerkiksi kerrostaloissa on automatisoitu, ihmisen ei tarvitse käydä fyysisesti paikan päällä, vaikka huoneet sisältävät paljon tekniikkaa.

 • Tämä tarkoittaa sitä, että jos huonetta ei valvota ja tapahtuu vuoto, se saattaa aiheuttaa tuhojaan liian pitkään – vauriot voivat tulla kalliiksi. Massiiviset tuhot ja menetykset halutaan ennaltaehkäistä ADM:n avulla, Ville Koskinen kertoo.

Pitkäaikainen vuoto voi olla vaikea tapaus vakuutusyhtiön kannalta. Jos vuoto on jatkunut viikkokausia, voidaan se tulkita vakuutusyhtiön puolelta huolimattomuudeksi.

 • Kustannustehokkaalla sensorilla havaitaan pienetkin vuodot lämmönjakohuoneessa. Näin vältetään mahdolliset eskalaatiot: kosteusvauriot ja jopa elinikäiset vauriot imagollisine haittoineen, Ville Koskinen muistuttaa.

Ota yhteyttä Aistioon

CEO Sami Metsanperä

CEO

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@soficta.fi

Sami Metsanperä

Project Manager Ville Koskinen

Project Manager

+358 50 486 7260
ville.koskinen@soficta.fi

Ville Koskinen