Aistio District Monitoring Application

Aistio District Monitoring - Langatonta kaivo- ja verkostonvalvontaa energiayhtiöiden tarpeeseen kehitetyllä järjestelmällä

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden ja kunnon monitorointi muuttuu digitaaliseksi IoT-teknologian avulla.

Kaivoon asennetut anturit valvovat olosuhteita ilman, että kaivon kantta tarvitsee avata tai kaivoon laskeutua. Anturit välittävät dataa langattomasti ja reaaliaikaisesti toimien paristoilla useita vuosia.

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden reaaliaikaisen seuraamisen avulla säästetään kaivojen rakenteita, venttiilejä sekä pidetään putkistosta parempaa huolta. Jatkuvan seurannan avulla voidaan reagoida ongelmatilanteisiin nopeasti. Tällöin kaivojen olosuhteet pysyvät mahdollisimman hyvinä kaivossa olevan tekniikan ja mahdollisten eristeiden kannalta.

 

 

Aistio District Monitoring järjestelmä soveltuu kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden monitorointiin. Kehitämme palveluumme lisää toiminnallisuuksia, joiden avulla itse verkoston olosuhteisiin päästään kiinni paineiden ja lämpötilojen mittaamisen ja monitoroinnin muodossa. Tämä tuo kustannustehokkaan tavan saada tietoa verkon tilan muutoksista ongelmatilanteissa sekä jatkuvasti tapahtuvien korjauksien ja laajennuksien osalta.

Palaute ja kehitysideat ovat merkittävässä roolissa tuotteen menestyksekkääseen kehittämiseen. Siksi käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa.

Rajapinnat ovat palvelumme suuri mahdollisuus. Ohjelmistokehitystiimimme pystyy integroimaan järjestelmät ja tuottamaan siten entistä syvempää lisäarvoa infran hallintaan ja huoltoon tai esimerkiksi verkoston dynamiikan laskentaan.


Kaukolämpökaivojen valvonta ja kaukolämpöverkoston valvonta tehostavat energiayhtiöiden toimintaa

ADM Chamber - Langaton kaukolämpökaivojen valvonta

ADM Chamber

Monitoroitavat suureet

 • Kaukolämpökaivon lämpötila
 • Kaukolämpökaivon kosteus
 • Kaukolämpökaivon vedenpinnan korkeus

Tämän lisäksi palveluun tuodaan tieto alueellisesta sademäärästä sekä ulkolämpötilasta joiden avulla voidaan päätellä, että onko kaivoihin kertynyt vesi ulkopuolista vettä vai verkoston vuotovettä.

ADM Network - Langaton kaukolämpöverkoston valvonta

ADM Network

Monitoroitavat suureet

 • Kaukolämpöverkoston paine meno- ja paluu putkessa
 • Kaukolämpöverkoston lämpötila meno- ja paluu putkessa

Tämän lisäksi palvelussa lasketaan meno- ja paluuputken välistä paine-eroa sekä lämpötilaeroa. Palvelussa visualisoidaan verkoton eri mittapisteiden virtaussuunta, joka voidaan päätellä mittapisteiden välisestä paine-erosta. Eri mittapisteiden avulla voidaan myös vahvistaa ja päätellä kaukolämpöverkoston lämpöhäviöt tai jopa havainnoida vuotoja.

ADM Chamber - Kaivovalvonnan hyödyt

 • Vähentää merkittävästi turhia huoltokäyntejä kaivoista saatavan reaaliaikaisen mittausdatan avulla, kun huoltokäynnit tehdään todellisen tarpeen eikä kalenterin mukaan.
 • Manuaalisesta tarkistustyöstä vapautuvat resurssit voidaan keskittää kaukolämpöverkon ongelmakohtiin ja myös työnohjaus tehostuu.
 • Säästää työaikaa myös kohteeseen matkustamisen osalta. Tämä vie paljon aikaa erityisesti kaupunkialueilla.
 • Kaivoista saatavan ajantasaisen tiedon avulla voidaan ongelmiin puuttuja jo silloin kun ne ovat pienempiä ja täten isompien vahinkojen ennaltaehkäisy tuo kustannussäästöjä ja lisää toimintavarmuutta.

ADM Network - Verkostovalvonnan hyödyt

 • Erittäin kustannustehokas paine- ja lämpötilamittaus kaukolämpöverkkoihin.
 • Langattomaan IoT-teknologiaan perustuvan mittauspisteen perustamiskustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisen kiinteällä sähkönsyötöllä varustetun.
 • Kaukolämpöverkoston latvapaineiden mittaus mahdollistuu ja tieto verkoston jokaisesta osasta saadaan käyttöön tehokkaasti.
 • Verkoston virtaussuuntien tunnistaminen mahdollistuu.
 • Kaukolämpöverkoston optimointi tehostuu koska langattomat mittapisteet voidaan helposti integroida osaksi energiantuotannon prosessia.
 • Staattinen ja dynaaminen laskenta tarkentuu lisääntyvien mittapisteiden avulla.

Aistio District Monitoring - Aito ohjelmistotuote, joka skaalautuu isojenkin yhtiöiden käyttöön tehokkaan alustan ja integraatioiden avulla

Aistio District Monitoring SaaS-palvelun käyttö on helppoa ja suoraviivaista. Järjestemä integroituu tarvittaessa olemassa oleviin kaukolämpöverkon infranhallinta ja työnohjausjärjestelmiin. Aistio-järjestelmästä on saatavissa dataa integraatioiden kautta esimerkiksi kaukolämpöverkoston optimointiin. Optimointia voidaan tehdä jakeluverkon painetta optimoimalla tai esimerkiksi menoveden tarpeenmukaisen lämpötilaoptimoinnin kannalta. Aistio tarjoaa optimointiin tarvittavat tiedot kuten lämpötilatiedon, painetiedon tai esimerksiksi meno- ja paluuputken välisen paine-eron käyttöön.

Aistion kaivovalvonnan integraation avulla voidaan saada käytöön aktiivinen ja automatisoitu työnohjaus. Esimerkiksi kaukolämpökaivon hälytys voi indikoida kertybneen veden pumppaustarpeesta ja tämä tieto on integroitavissa työnohjausjärjestelmään. Aistion hälytyksen perusteella luodaan työtehtävä joka asentajan on helppo ottaa työlistalle omasta tutusta järjestelmästä.

Järjestelmän etuna on rajoittamaton käyttäjien määrä ja niiden hallinta on helppoa ja suoraviivaista. Myös ulkopuolisille tahoille voidaan myöntää käyttöoikeuksia ja siten esimerkiksi ulkoistettujen toimintojen työnohjaus tehostuu.

 


Referenssit

Salon Kaukolämpö Oy

Ottamalla käyttöön Aistio District Monitoring palvelun Salon Kaukolämpö pystyy tehostamaan kaivojen seurantaa sekä tekemään huoltokäyntejä tarpeen perusteella. Kaivovalvonnan hyödyt nähtiin erittäin merkittävinä ja investointi käsitti valvonnan n. 55 kaivoon, joka edustaa n. 40 % koko kaivokannasta.

Rauman Energia Oy

Meillä Rauman verkostossa on noin 100 betonikaivoa, joista olemme valinneet 30 haastavinta kaivoa Aistion palvelukseen. Asennukset lähtivät käyntiin hyvällä koulutuksella ja ohjeilla.


Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja
Sami Metsänperä

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@aistio.fi


Asiakkaitamme

Lahti Energia Oy

Rauman Energia Oy

Salon Kaukolämpö Oy

Turku Energia Oy

Vaasan Sähkö Oy

Porvoon Energia Oy

Vantaan Energia Oy

Nevel Oy

Loiste Lämpö Oy

Pori Energia Oy

Lappeenrannan Energia Oy

Kokkolan Energia Oy

Kuopion Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy