Aistio District Monitoring turvaa kaukolämpöyhtiöiden lämmönjakelun

Aistion kehittämä Aistio District Monitoring (ADM) ja käyttäjäystävällinen pilvipalvelu tarkoittavat kaukolämpöyhtiöille lisää liiketoimintamahdollisuuksia, älykkäämpää valvontaa ja turvattua lämmönjakelua. Lue alta Aistion innovaatiosta, joka on käyttäjilleen kustannustehokas, havaitsee vuodot ajoissa ja siten minimoi niistä aiheutuneita vaurioita.

Vuotuinen Kaukolämmön ykkösenä asiakastapahtuma keräsi yhteen kesäkuussa alan myyntihenkilöstön, teknisen asiakastuen, sekä asiakaspalvelu- ja toimistohenkilöstön.

Aistion Sami Metsänperä kertoo, että tapahtumassa kävi hyvin selkeästi ilmi energia-alan murros ja yhtiöiden tarve sitouttaa asiakkaita kaukolämpöön entistä tiiviimmin.

  • Tiivis tapahtuma toi esille sen, että kaukolämpöyhtiöt ovat hyvin kiinnostuneita Aistion tarjoamista ADM-ratkaisuista ja haluavat sen avulla kehittää uudenlaista liiketoimintaa.

Aistio District Monitoring: Älykkäämpi tapa valvoa lämmönjakohuoneita

Aistio-sensorit tekevät kustannustehokasta lämmönjakohuoneiden valvontaa käyttäjäystävällisillä sovelluksilla. Kaukolämpövuotojen estämiseksi kehitetyt sensorit on testattu olosuhdevalvontakokeessa, jolloin lämmönjakohuoneessa jäljiteltiin tyypillisiä kaukolämpövuotoja: sumu- ja tippavuotoa.

Sensorien asennus onnistuu kaukolämpökaivoihin ja lämmönjakohuoneisiin avaimet käteen-periaatteella. Asennettava laite on pieni, se ei tarvitse kiinteää sähköä ja on nopea asentaa paikoilleen.

Älykkyys on Aistion käyttäjäystävällisessä pilvipalvelussa

  • Aistio-sensoreiden keräämästä tiedosta jalostetaan tekoälypohjaisia havaintoja
  • Järjestelmä adaptoituu kohteen normaaliin toimintaympäristöön, muodostaen lähtökohdat älykkäille havainnoille
  • Automaattiset havainnoitsijat seuraavat kerättyä dataa ja luovat poikkeamista hälytyksen
  • Raja-arvoihin perustuvia havaintoja ei tarvita mutta ne ovat mahdollisia.
  • Ongelmat kuittaantuvat automaattisesti, kun tilanne palaa normaaliksi.

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden ja kunnon monitorointi muuttuu digitaaliseksi IoT-teknologian avulla. Kaivoa voi ajatella ns. riskikohteena (vrt. suora putki) ja siitä huolehtiminen on omaisuudesta huolehtimista. Kaivoon asennetut anturit valvovat olosuhteita ilman, että kaivon kantta tarvitsee avata tai kaivoon laskeutua: tämä lisää työturvallisuutta.
Lue lisää.

Aistion pilvipalvelu saa kiitosta käyttäjäystävällisyydestään

Aistion projektipäällikkö Ville Koskinen kertoo asiakkaiden olevan tyytyväisiä ADM-järjestelmän käyttäjäystävällisyyteen. Muutamia vuosia sitten monitorointiin kehitetty tuote on ollut mukana digitalisoimassa kaukolämpöalaa.

  • Aistion sovellus on millä tahansa selaimella käytettävissä oleva, reaaliaikaisen tilanteen eri kaukolämpöverkoston kohteista kuten lämmönjakohuoneesta kertova palvelu. Hälytystilanteet voidaan määrittää AI:n avulla tai asiakkaan ehdoilla. Esimerkiksi verkoston paineen ja lämpötilan optimoinnit tehdään sensoreilla kerätyn datan avulla.

Lämmönjakelun katkokset tai muut ongelmat havaitaan viipymättä. 

ADM tarkoittaa kustannustehokasta ja reaaliaikaisesti tarkasteltavaa lämmönjakohuoneen valvontaa

Koska nykyiset lämmönjakohuoneet esimerkiksi kerrostaloissa on automatisoitu, ihmisen ei tarvitse käydä fyysisesti paikan päällä, vaikka huoneet sisältävät paljon tekniikkaa.

  • Tämä tarkoittaa sitä, että jos huonetta ei valvota ja tapahtuu vuoto, se saattaa aiheuttaa tuhojaan liian pitkään – vauriot voivat tulla kalliiksi. Massiiviset tuhot ja menetykset halutaan ennaltaehkäistä ADM:n avulla, Ville Koskinen kertoo.

Pitkäaikainen vuoto voi olla vaikea tapaus vakuutusyhtiön kannalta. Jos vuoto on jatkunut viikkokausia, voidaan se tulkita vakuutusyhtiön puolelta huolimattomuudeksi.

  • Kustannustehokkaalla sensorilla havaitaan pienetkin vuodot lämmönjakohuoneessa. Näin vältetään mahdolliset eskalaatiot: kosteusvauriot ja jopa elinikäiset vauriot imagollisine haittoineen, Ville Koskinen muistuttaa.

Ota yhteyttä Aistioon

CEO Sami Metsanperä

CEO

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@soficta.fi

Sami Metsanperä

Project Manager Ville Koskinen

Project Manager

+358 50 486 7260
ville.koskinen@soficta.fi

Ville Koskinen