Kustannustehokkuutta energiaverkkojen monitorointiin

Keskitettyä energiakulutuksen seurantaa

Kilpailukykyisiä olosuhdesensoreita

Aistio - Kokonaisvaltainen järjestelmä energiasektorille

Aistion ratkaisut keskittyvät vahvasti energiatehokkuuden parantamiseen niin kiinteistöissä kuin energianjakelussa. EU:ssa energiatehokkuutta pyritään parantamaan suunnitelmallisesti energiatehokkuusdirektiivin avulla, joka määrittelee kansallisia energiansäästötavoitteita.

Aistion eri palveluiden avulla voidaan huolehtia energiatehokkuuden saavuttamisesta ja siten vastata direktiivin vaatimuksiin.

Aistio District Monitoring hyödyntää tietolähteenä kaukolämpökaivojen olosuhdedataa sekä ilmatieteenlaitoksen avointa dataa. Näiden tietojen avulla voimme luoda asiakkaalle merkittävää lisäarvoa kaukolämpökaivojen ylläpitoon ja huoltoon. Tulevaisuudessa alustan kautta toteutettavat integraatiot esimerkiksi infranhallinta-sovelluksiin sekä verkon tilatietoa tallentaviin sovelluksiin luovat yhteyden reaalimaailman sekä mallinnetun ympäristön (digitaalisen kaksosen) välillä.

Aistio District Monitoring järjestelmä laajenee kaukoenergiaverkoston mittauksiin ja tuotamme palveluun itse verkostosta täysin langattomasti mitattua paine- ja lämpötilatietoa. Näiden tietojen avulla verkon käyttöä voidaan optimoida ja siten saavuttaa merkittäviä säästöjä energian jakelun osalta.

Energiankulutuksen seurantaan tarkoitettu palvelumme, Aistio City Monitoring, yhdistää tietolähteitä tehokkaasti mm. yksittäisiltä kulutusmittareilta, kaukolämpöoperaattoreilta, vesilaitoksilta sekä sähköyhtiöiden reaaliaikaisesta rajapinnasta. Palveluun kerätty keskitetty data normeerataan ja siten saadaan vertailukelpoista dataa energiatehokkuuden vertailuun. Työkalun avulla voidaan tuoda dataa päätöksenteon tueksi ja ennen kaikkea helpotetaan energiatehokkuussopimusten vaatimaa raportointia merkittävästi. Raportit syntyvät järjestelmästä muutamalla hiiren klikkauksella.


Sovellukset

Aistio District Monitoring

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden ja kunnon monitorointi muuttuu digitaaliseksi IoT-teknologian avulla. Kaivoon asennetut anturit valvovat olosuhteita ilman, että kaivon kantta tarvitsee avata tai kaivoon laskeutua.

Aistio City Monitoring

Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaan kehittämämme palvelu kerää automaattisesti tiedon eri tietolähteistä yhteen paikkaan. Järjestelmään tallentuu tiedot käytetystä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta sekä veden ja sähkön kulutuksesta.


Aistio Sensorit

Aistio sensorit ovat Suomessa suunniteltuja, langattomia ja mittauskyvyltään tarkkoja laitteita. Ne soveltuvat niin teollisuuden prosessien kuin erilaisten rakennusten olosuhteiden monitorointiin ja älykkäiden energiaratkaisujen ohjaukseen. Suunnittelussa pääpaino on ollut laitteiden radiokuuluvuuden optimoinnissa. Laitteiden systemaattisen testauksen ja kehitystyön avulla on saavutettu erinomaisen pieni virrankulutus ja luotettavuus. Se varmistetaan noudattamalla tiukkoja laatustandardeja, käyttämällä korkealaatuisia komponentteja ja kehittämällä tuote itse alusta saakka massatuotantoon. Aistio sensorit ovat RoHS-direktiivin mukaisia ja LoRaWan- sekä CE-sertifioituja. Laitteita voi ostaa erikseen tai yhdistettynä asiakkaalle räätälöityyn palveluun, esimerkiksi rajapintaintegraatio asiakkaan järjestelmään.


Kokonaisuudessaan Aistio on järjestelmä, jossa voidaan toteuttaa monipuolisia SaaS-sovelluksia (Software as a Service) hyödyntäen alusta-ajattelua. Alustan avulla voidaan tietolähteitä käyttää tehokkaasti ja rakentaa eri tyyppisiä sovelluksia. Sovellukset voivat hyödyntää yhteisiä tietolähteitä, toimialakohtaisia integraatioita sekä IoT-laitteita datan tuottamiseen.

Informatiiviset käyttöliittymät toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan ja niiden avulla voidaan helpottaa päivittäisiä rutiineja sekä tuodaan lisäarvoa liiketoimintaan. Järjestelmän keskeisiä toiminnallisuuksia ovat älykkäät hälytystoiminnot sekä rajapintaratkaisut asiakkaan tai kolmannen osapuolen järjestelmiin.


Asiakkaitamme

Lahti Energia Oy

Rauman Energia Oy

Salon Kaukolämpö Oy

Turku Energia Oy

Vaasan Sähkö Oy

Porvoon Energia Oy

Vantaan Energia Oy

Nevel Oy

Loiste Lämpö Oy

Pori Energia Oy

Lappeenrannan Energia Oy

Kokkolan Energia Oy

Kuopion Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy