Referens - Salon Kaukolämpö Oy

1978 startade distributionen av fjärrvärme i Salo. Fjärrvärmenätet ligger på besvärlig mark som huvudsakligen består av lerbotten, nära havsytan. Salon Kaukolämpö har ett medelstort nät på cirka 120 km.

Genom att ta tjänsten Aistio District Monitoring i bruk, kunde Salon Kaukolämpö effektivisera uppföljningen av kamrarna samt göra servicebesök efter behov. Fördelarna med kammarövervakning ansågs vara ansenliga och investeringen omfattade övervakning av 55 kammare. Systemet kunde tas i bruk väldigt snabbt. Räckvidden för alla kammare kopplade till övervakningskretsen säkrades genom tre Lorawan-stödstationer.

Salon Kaukolämpö deltar aktivt i utvecklingen av Aistio District Monitoring-systemet och vi samarbetar för att skapa nya funktioner till systemet.

 

Mer information

Jarkko Niemi, CEO, Salon Kaukolämpö Oy
+358 2 778 5601
jarkko.niemi@salonkaukolampo.fi

Ville Koskinen, Project Manager, Soficta Oy
+358 50 4867 260
ville.koskinen@soficta.fi