Referens - Rauman Energia Oy

Vi i Raumos nätverk har cirka 100 betongkammare varav vi har valt ut de 30 mest krävande kamrarna till Aistios tjänst. Tack vare bra utbildning och instruktioner kom monteringarna igång smidigt. Därefter var det enkelt för oss fortsätta monteringarna utan problem. Vi har använt det väldigt tydliga och användarvänliga gränssnittet på flera dataterminaler. Under resans gång har även vi bidragit med utvecklingsförslag till tjänsten och de har tagits emot på ett positivt sätt. Det är så kundnärhet bör se ut. Vi har uppmärksammat att larm under kvällar och helger har minskat nu när kamrarnas status är känd. Man undviker alltså så kallade onödiga larm när situationen har kunnat utvärderas redan under arbetsdagen. Även vårt underhåll har med hjälp av tjänsten fått utmärkt information för reparation av problemkammare.

För att säga det kort och koncist: Vi har varit väldigt nöjda med systemet.

 

Rauman Energia Oy

Eetu Järvenpää,
Fjärrvärmeingenjör