Aistio District Monitoring Application

AISTIO DISTRICT MONITORING – TRÅDLÖS KAMMAR- OCH NÄTVERKSÖVERVAKNING
MED SYSTEM UTVECKLAT FÖR ENERGIBOLAGENS BEHOV

Övervakning av status och skick av fjärrvärmenätets kammare blir nu digital med hjälp av IoT-teknologi.
Sensorer som placerats ut i kammaren övervakar statusarna så att man inte behöver öppna kammarens lock eller gå ner där. Sensorerna förmedlar data trådlöst i realtid och kan fungera i flera år med batterier.

Genom att följa status för fjärrvärmenätens kammare i realtid sparar man på kamrarnas konstruktioner, ventiler samt tar bättre hand om rörsystemet. Med hjälp av kontinuerlig uppföljning kan man reagera snabbt vid eventuella problemsituationer. Då håller sig kamrarna i gott skick vad gäller såväl teknik som eventuell isolering.

 

 

Aistio District Monitoring-systemet passar för övervakning av kamrarnas status i fjärrvärmenätet. Vi håller på att utveckla fler funktioner till vår tjänst. Med hjälp av dem kommer man åt nätverkets status genom mätning och övervakning av tryck och temperaturer. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att få data om förändringar i nätets status vid problemsituationer samt för kontinuerliga reparationer och expansioner.

Återkoppling och utvecklingsidéer spelar en viktig roll i utvecklingen av en framgångsrik produkt. Därför för vi en aktiv dialog med våra kunder.

Gränssnitten är den stora möjligheten i våra tjänster. Vårt utvecklingsteam för programvaruutveckling kan integrera systemen och på så vis producera större mervärde för hantering och service av infra eller beräkning av nätverkets dynamik.


ÖVERVAKNING AV FJÄRRVÄRMEKAMMARE OCH FJÄRRVÄRMENÄTVERK EFFEKTIVISERAR ENERGIBOLAGENS VERKSAMHET

ADM Chamber – Trådlös övervakning av fjärrvärmekammare

ADM Chamber

Parametrar som ska övervakas

 • Fjärrvärmekammarens temperatur
 • Fjärrvärmekammarens fuktighet
 • Fjärrvärmekammarens vattennivå

Dessutom tillförs data om regional regnmängd och utomhustemperatur till tjänsten och då kan man avgöra om vattnet i kamrarna är externt vatten eller om det rör sig om läckage i nätverket.

ADM Network – Trådlös övervakning av fjärrvärmenätverk

ADM Network

Parametrar som ska övervakas

 • Fjärrvärmenätverkets tryck i fram- och returledningar
 • Fjärrvärmenätverkets temperatur i fram- och returledningar

Dessutom beräknas i tjänsten tryckskillnad och temperaturskillnad mellan fram- och returledningar. I tjänsten visualiseras flödesriktningen för olika mätpunkter i nätverket, vilken beräknas utifrån tryckskillnaden mellan mätpunkterna. Med hjälp av olika mätpunkter kan man även identifiera och avgöra värmesvinn i fjärrvärmenätverket eller till och med upptäcka läckage.

ADM Chamber – Fördelar med kammarövervakning

 • Tack vare den mätdata i realtid som erhålls från kamrarna, minskar onödiga servicebesök då servicebesöken görs vid behov istället för när det står i kalendern.
 • Resurser som frigörs av det manuella arbetet kan koncentreras till fjärrvärmenätets problempunkter och även arbetsledningen effektiviseras.
 • Sparar arbetstid även vad gäller resor till objektet. Detta tar mycket tid särskilt i stadsområden.
 • Med hjälp av aktuella data som erhålls från kamrarna kan man ingripa i problemen när de är mindre, vilket sparar in kostnader eftersom man förebygger större problem och ökar driftssäkerheten.

ADM Network – Fördelar med nätverksövervakning

 • En väldigt kostnadseffektiv tryck- och temperaturmätning för fjärrvärmenät.
 • Etableringskostnaderna för mätpunkter som baseras på trådlös IoT-teknologi är betydligt lägre än för sådana utrustade med traditionell fast elförsörjning.
 • Mätning av topptrycken i fjärrvärmenätverket möjliggörs och data om varje del i nätverket kan börja användas effektivt.
 • Det blir möjligt att identifiera nätverkets flödesriktningar.
 • Optimering av fjärrvärmenätverket effektiviseras eftersom de trådlösa mätpunkterna enkelt kan integreras till en del av energiproduktionsprocessen.
 • En statisk och dynamisk beräkning specificeras genom det ökade antalet mätpunkter.

AISTIO DISTRICT MONITORING – EN PROGRAMVARUPRODUKT SOM TACK VARE EN EFFEKTIV PLATTFORM OCH INTEGRATION ÄVEN PASSAR STÖRRE BOLAG

Tjänsten Aistio District Monitoring SaaS är enkel och logisk att använda. Systemet integreras vid behov i befintliga system för infrahantering och arbetsstyrning för fjärrvärmenät. Det finns data att tillgå om Aistio-systemet genom integrationer exempelvis för optimering av fjärrvärmenätverk. Optimering kan utföras exempelvis genom att reglera trycket i distributionsnätet eller utloppsvattnets temperatur. Aistio erbjuder data nödvändig för optimering såsom temperatur, tryck eller tryckskillnad i fram- och returledningen.
Med Aistios integration av kammarövervakning får man tillgång till en aktiv och automatiserad arbetsstyrning. Exempelvis kan fjärrvärmekammarens larm indikera att det har samlats vatten som behöver pumpas ut och denna data kan integreras i arbetsstyrningssystemet. Utifrån Aistios larm skapas en arbetsorder som montören lätt kan överföra till sin arbetslista från sitt eget välkända system.
Fördelen med systemet är att antalet användare är obegränsat och att det är enkelt och logiskt att hantera dem. Man kan även tilldela externa sektorer behörighet och då effektiviseras de outsourcade funktionernas arbetsstyrning.

 


REFERENSER

Salon Kaukolämpö Oy

Genom att ta tjänsten Aistio District Monitoring i bruk, kunde Salon Kaukolämpö effektivisera uppföljningen av kamrarna samt göra servicebesök efter behov. Fördelarna med kammarövervakning ansågs vara ansenliga och investeringen omfattade övervakning av 55 kammare.

Rauman Energia Oy

Vi i Raumos nätverk har cirka 100 betongkammare varav vi har valt ut de 30 mest krävande kamrarna till Aistios tjänst. Tack vare bra utbildning och instruktioner kom monteringarna igång smidigt.


KONTAKTA OSS

CEO
Sami Metsänperä

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@aistio.fi


Några av våra kunder

Lahti Energia Oy

Rauman Energia Oy

Salon Kaukolämpö Oy

Turku Energia Oy

Vasa Elektriska Ab

Porvoon Energia Oy

Vantaan Energia Oy

Nevel Oy

Loiste Lämpö Oy

Pori Energia Oy

Lappeenrannan Energia Oy

Kokkolan Energia Oy

Kuopion Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy