Genom att centralisera uppföljningen av energiförbrukningen
effektiviserar du rapportering och beslutsfattande

UPPFÖLJNINGSTJÄNST AV ENERGIFÖRBRUKNING TILL FASTIGHETER

Tjänsten som vi utvecklat för uppföljning av energiförbrukning i fastigheter, samlar in data från olika driftskällor till en och samma plats. I systemet samlas data om förbrukad uppvärmnings- och kylningsenergi samt förbrukning av vatten och el.

Genom centraliserat datalager kan man nå en effektiv och visuell uppföljning av energiförbrukningen i fastigheter. Med hjälp av den kan man effektivisera beslutsfattande exempelvis när det gäller att förbättra fastigheternas energieffektivitet. Systemet tillhandahåller fastighetsspecifik rapportering. Därigenom uppfyller man behoven i EU:s energieffektivitetsdirektiv vad gäller uppföljning och rapportering av energiförbrukningen.

 

 

Energiförbrukningsdata samlas in genom olika integrationer. Exempelvis driftsplatsspecifika elförbrukningsdata erhålls via meddelandegränssnitt. Analoga och digitala värden kan sparas direkt i tjänsten genom den applikation för mättal för mobilanvändning som vi utvecklat och som fungerar i operativsystemet Android.

Genom endast ett par klick kan man skapa en rapport av tjänsten i enlighet med energieffektivitetsavtalen. Exempelvis blir KETS-rapporteringen då effektiv och logisk samt användarvänlig.

I framtiden stöder systemet även datainsamling som görs med IoT-utrustning och exempelvis pulsformade data kan tas fram via förbrukningsmätare direkt till systemet. IoT-baserade förbrukningsmätare kan anslutas till en del av systemet och på så sätt kan man effektivt använda den nya teknologin vid insamling och förmedling av data.


KONTAKTA OSS

För ytterligare information om uppföljningssystem för energiförbrukning kontakta vårt försäljningsteam

CEO
Sami Metsänperä

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@aistio.fi