Kostnadseffektivitet för övervakning av energinät

Koncentrerad uppföljning av energiförbrukning

Konkurrenskraftiga statussensorer

AISTIO – HELTÄCKANDE SYSTEM FÖR ENERGISEKTORN

Aistios lösningar fokuserar främst på att förbättra energieffektiviteten i såväl fastigheter som vid energidistribution. I EU strävar man efter att förbättra energieffektiviteten systematiskt genom energieffektivitetsdirektivet, som fastställer de nationella energibesparingsmålen.

Med hjälp av Aistios olika tjänster kan man uppnå energieffektivitet och därigenom uppfylla direktivets krav.

Aistio District Monitoring använder driftsdata för fjärrvärmekammare samt meteorologiska institutets öppna data som informationskälla. Utifrån de här data kan vi skapa mervärde åt kunden för underhåll och service av fjärrvärmekamrarna. I framtiden kommer de integrationer som förverkligas genom plattformen, som exempelvis för infrahanteringsapplikationer samt applikationer som sparar nätets statusdata, att skapa en förbindelse mellan den fysiska världen och den virtuella miljön (den digitala tvillingen).

Aistio District Monitoring-systemet expanderar till mätning av fjärrenerginätverk och till tjänsten producerar vi helt trådlöst uppmätt tryck- och temperaturdata från själva nätverket. Genom dessa data kan nätets användning optimeras och på så vis kan stora besparingar uppnås inom energidistributionen.

Vår tjänst, Aistio City Monitoring, avsedd för uppföljning av energiförbrukning, kombinerar effektivt datakällor bl.a. från enskilda förbrukningsmätare, fjärrvärmeoperatörer, vattenverk samt elbolagens gränssnitt i realtid. Den centraliserade informationen som samlats in till tjänsten standardiseras och därigenom erhålls ekvivalent data för jämförelse av energieffektiviteten. Med hjälp av verktyget kan man få fram data som stöd för beslutsfattande och framförallt underlätta den rapportering som energieffektivitetsavtalen kräver. Rapporterna tas fram i systemet med bara ett par musklick.


APPLIKATIONER

Aistio District Monitoring

Övervakning av status och skick av fjärrvärmenätets kammare blir nu digital med hjälp av IoT-teknologi.
Sensorer som placerats ut i kammaren övervakar statusarna så att man inte behöver öppna kammarens lock eller gå ner där.

Aistio City Monitoring

Tjänsten som vi utvecklat för uppföljning av energiförbrukning i fastigheter, samlar in data från olika driftskällor till en och samma plats. I systemet samlas data om förbrukad uppvärmnings- och kylningsenergi samt förbrukning av vatten och el.


AISTIO SENSORER

Aistio sensorer är trådlös och till sin mätförmåga noggrann utrustning, designad i Finland. De passar såväl till industriprocesser som för övervakning av status i olika byggnader och styrning av smarta energilösningar. Under planeringen har huvudfokus legat på optimering av utrustningens radiomottagning. Genom systematisk testning och utveckling av utrustningen har vi uppnått en mycket låg strömförbrukning och pålitlighet. Detta säkerställs genom att vi följer stränga kvalitetsstandarder, använder högkvalitativa komponenter och utvecklar produkten själv alltifrån första början fram till massproduktion. Aistios sensorer följer RoHS-direktivet och är LoRaWan- samt CE-certifierade. Utrustningen kan köpas separat eller i kombination med en tjänst skräddarsydd för kunden, exempelvis en gränssnittsintegration till kundens system.


Aistio är till sin helhet ett system där man kan förverkliga mångsidiga SaaS-applikationer (Software as a Service) genom att utgå från plattformar. Med hjälp av plattformen kan datakällor användas effektivt och olika typer av applikationer kan byggas upp. Applikationerna kan använda olika datakällor, branschspecifika integrationer samt IoT-utrustning för att producera data.

De informativa gränssnitten utformas efter kundens behov och med hjälp av dem kan man underlätta dagliga rutiner samt skapa mervärde åt verksamheten. Centrala funktioner i systemet är de smarta larmfunktionerna samt lösningarna för gränssnitt för kundens eller tredje parts system.


Några av våra kunder

Lahti Energia Oy

Rauman Energia Oy

Salon Kaukolämpö Oy

Turku Energia Oy

Vasa Elektriska Ab

Porvoon Energia Oy

Vantaan Energia Oy

Nevel Oy

Loiste Lämpö Oy

Pori Energia Oy

Lappeenrannan Energia Oy

Kokkolan Energia Oy

Kuopion Energia Oy

Tampereen Sähkölaitos Oy