Energiakulutuksen seurannan keskittämisellä
tehostat raportointia ja päätöksentekoa

Energiankulutuksen seurantapalvelu kiinteistöille

Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaan kehittämämme palvelu kerää tiedon eri tietolähteistä yhteen paikkaan. Järjestelmään tallennetaan tieto käytetystä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta sekä veden ja sähkön kulutuksesta.

Keskitetyn tietovarannon avulla mahdollistetaan tehokas ja visuaalinen kiinteistöjen energiakulutuksen seuranta. Sen avulla voidaan tehostaa päätöksentekoa esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa. Järjestelmästä saadaan kiinteistökohtainen raportointi, jolla vastataan EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaisiin tarpeisiin energiankulutuksen seurannan ja raportoinnin osalta.

 

 

Energiankulutustietoja kootaan erilaisten integraatioiden kautta. Esimerkiksi käyttöpaikkakohtaiset sähkönkulutustiedot saadaan sähkösanomarajapinnan kautta. Analogisten ja digitaalisten mittareiden lukemat voidaan tallentaa suoraan palveluun kehittämämme mobiilikäyttöön tarkoitetun mittarinluku-sovelluksen avulla, joka toimii android-käyttöjärjestelmissä.

Palvelusta voidaan luoda energiatehokkuussopimusten mukainen raportti muutamalla klikkauksella ja siten esimerkiksi KETS-raportoinnista saadaan tehokasta ja suoraviivaista sekä käyttäjäystävällistä.

Tulevaisuudessa järjestelmä tukee myös IoT-laitteiden avulla tehtävää tiedonkeruuta ja esimerkiksi pulssimuotoista dataa voidaan tuottaa kulutusmittareilta suoraan järjestelmään. IoT-pohjaiset kulutusmittarit voidaan liittää osaksi järjestelmää ja siten hyödyntää tehokkaasti uutta teknologiaa tiedon keräämisessä ja välittämisessä.


Ota yhteyttä

Lisää tietoa energiankulutuksen seurantajärjestelmistä myyntitiimiltämme

Toimitusjohtaja
Sami Metsänperä

+358 50 483 6142
sami.metsanpera@aistio.fi